Cos ghim capa cái FDD

Đầu cosse ghim capa cái FDD

Đầu cosse ghim capa cái FDD

*** CHẤT LIỆU:      + Phủ nhựa: PVC      + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau      + Mạ thiết  ...

Cosse ghim capa cái FDD 1.25-250

Cosse ghim capa cái FDD 1.25-250

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse ghim capa cái FDD 2-250

Cosse ghim capa cái FDD 2-250

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse ghim capa cái FDD 5.5-250

Cosse ghim capa cái FDD 5.5-250

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...