Cosse pin đặc phủ nhựa PTV

Cosse pin đặc phủ nhựa PTV

Cosse pin đặc phủ nhựa PTV

*** CHẤT LIỆU:      + Phủ nhựa: PVC      + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau      + Mạ thiết  ...

Cosse pin đặc phủ nhựa PTV 1.25-13

Cosse pin đặc phủ nhựa PTV 1.25-13

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse pin đặc phủ nhựa PTV 2-13

Cosse pin đặc phủ nhựa PTV 2-13

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse pin đặc phủ nhựa PTV 5.5-13

Cosse pin đặc phủ nhựa PTV 5.5-13

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...