Đầu cosse chĩa trần SNB

Đầu cosse chĩa trần SNB

Đầu cosse chĩa trần SNB

*** CHẤT LIỆU: + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết + Đóng gói: 100 cái/bịch + Xuất xứ; Trung Quốc

Cosse chĩa trần SNB 1.25-3

Cosse chĩa trần SNB 1.25-3

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng   + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 0.5 mm2 --> 1.5...

Cosse chĩa trần SNB 1.25-4S

Cosse chĩa trần SNB 1.25-4S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng   + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 0.5 mm2 --> 1.5 mm2 ...

Cosse chĩa trần SNB 3.5-4

Cosse chĩa trần SNB 3.5-4

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 2.5 mm2 --> 4.0 mm2 ...

Cosse chĩa trần SNB 1.25-5S

Cosse chĩa trần SNB 1.25-5S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng   + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 0.5 mm2 --> 1.5 mm2 ...

Cosse chĩa trần SNB 1.25-6S

Cosse chĩa trần SNB 1.25-6S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng   + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 0.5 mm2 --> 1.5 mm2 ...

Cosse chĩa trần SNB 2-3

Cosse chĩa trần SNB 2-3

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng   + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 1.5 mm2 --> 2.5 mm2 ...

Cosse chĩa trần SNB 2-4S

Cosse chĩa trần SNB 2-4S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 1.5 mm2 --> 2.5...

Cosse chĩa trần SNB 2-5S

Cosse chĩa trần SNB 2-5S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 1.5 mm2 --> 2.5 mm2 ...

Cosse chĩa trần SNB 2-6S

Cosse chĩa trần SNB 2-6S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 1.5 mm2 --> 2.5 mm2 ...

Cosse chĩa trần SNB 3.5-5

Cosse chĩa trần SNB 3.5-5

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 2.5 mm2 --> 4.0 mm2 ...

Cosse chĩa trần SNB 3.5-6

Cosse chĩa trần SNB 3.5-6

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 2.5 mm2 --> 4.0 mm2 ...

Cosse chĩa trần SNB 5.5-5

Cosse chĩa trần SNB 5.5-5

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 4.0 mm2 --> 6.0 mm2 ...

Cosse chĩa trần SNB 5.5-6S

Cosse chĩa trần SNB 5.5-6S

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 4.0 mm2 --> 6.0 mm2 ...

Cosse chĩa trần SNB 5.5-8

Cosse chĩa trần SNB 5.5-8

*** MÔ TẢ:     + Thân cosse: bằng đồng  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ 4.0 mm2 --> 6.0 mm2 ...