Đầu cosse nối phủ nhựa BV

Đầu cosse nối phủ nhựa BV

Đầu cosse nối phủ nhựa BV

*** CHẤT LIỆU:           + Phủ nhựa: PVC       + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau       +...

Cosse nối BV 1.25

Cosse nối BV 1.25

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse nối BV 2

Cosse nối BV 2

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse nối BV 5.5

Cosse nối BV 5.5

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...