Đầu cosse pin dẹp trần DBN

Đầu cosse pin dẹp trần DBN

Đầu cosse pin dẹp trần DBN

*** CHẤT LIỆU: + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau + Mạ thiết + Đóng gói: 100 cái/bịch + Xuất xứ: Trung Quốc

Cosse pin dẹp trần DBN 1.25-10

Cosse pin dẹp trần DBN 1.25-10

* MÔ TẢ:      + Thân cosse: đồng      + Mạ thiết      + Dùng cho kích cỡ dây: 0.5 – 1.5...

Cosse pin dẹp trần DBN 1.25-14

Cosse pin dẹp trần DBN 1.25-14

* MÔ TẢ:      + Thân cosse: đồng      + Mạ thiết      + Dùng cho kích cỡ dây: 0.5 – 1.5 mm2 ...

Cosse pin dẹp trần DBN 1.25-18

Cosse pin dẹp trần DBN 1.25-18

* MÔ TẢ:      + Thân cosse: đồng      + Mạ thiết      + Dùng cho kích cỡ dây: 0.5 – 1.5 mm2 ...

Cosse pin dẹp trần DBN 2-10

Cosse pin dẹp trần DBN 2-10

* MÔ TẢ:      + Thân cosse: đồng      + Mạ thiết      + Dùng cho kích cỡ dây: 1.5 – 2.5 mm2 ...

Cosse pin dẹp trần DBN 2-14

Cosse pin dẹp trần DBN 2-14

* MÔ TẢ:      + Thân cosse: đồng      + Mạ thiết      + Dùng cho kích cỡ dây: 1.5 – 2.5 mm2 ...

Cosse pin dẹp trần DBN 2-18

Cosse pin dẹp trần DBN 2-18

* MÔ TẢ:      + Thân cosse: đồng      + Mạ thiết      + Dùng cho kích cỡ dây: 1.5 – 2.5 mm2 ...

Cosse pin dẹp trần DBN 5.5-10

Cosse pin dẹp trần DBN 5.5-10

* MÔ TẢ:      + Thân cosse: đồng      + Mạ thiết      + Dùng cho kích cỡ dây: 4.0 – 6.0  mm2 ...

Cosse pin dẹp trần DBN 5.5-14

Cosse pin dẹp trần DBN 5.5-14

* MÔ TẢ:      + Thân cosse: đồng      + Mạ thiết      + Dùng cho kích cỡ dây: 4.0 – 6.0  mm2 ...

Cosse pin dẹp trần DBN 5.5-18

Cosse pin dẹp trần DBN 5.5-18

* MÔ TẢ:      + Thân cosse: bằng đồng      + Mạ thiết      + Dùng cho kích cỡ dây: 4.0 – 6.0 ...