Đầu cosse pin dẹp phủ nhựa DBV

Cosse DBV 5.5-14

Cosse DBV 5.5-14

* MÔ TẢ:      + Phủ nhựa: PVC      + Thân cosse: đồng thau      + Mạ thiết      +...

Đầu cosse pin dẹp phủ nhựa

Đầu cosse pin dẹp phủ nhựa

*** CHẤT LIỆU: + Phủ nhựa: PVC + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau + Mạ thiết + Đóng gói: 100 cái/bịch + Xuất xứ; Trung Quốc

Cosse DBV 1.25-14

Cosse DBV 1.25-14

* MÔ TẢ:      + Phủ nhựa: PVC      + Thân cosse: đồng thau      + Mạ thiết      +...

Cosse DBV 1.25-18

Cosse DBV 1.25-18

* MÔ TẢ:      + Phủ nhựa: PVC      + Thân cosse: đồng thau      + Mạ thiết      +...

Cosse DBV 2-18

Cosse DBV 2-18

* MÔ TẢ:      + Phủ nhựa: PVC      + Thân cosse: đồng thau      + Mạ thiết      +...

Cosse DBV 5.5-18

Cosse DBV 5.5-18

* MÔ TẢ:      + Phủ nhựa: PVC      + Thân cosse: đồng thau      + Mạ thiết      +...