Đầu cosse pin rỗng

Đầu cosse pin rỗng phủ NHỰA

Đầu cosse pin rỗng phủ NHỰA

* CHẤT LIỆU:          + Phủ nhựa: P.P          + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau   ...

Cosse pin rỗng E0508

Cosse pin rỗng E0508

Mô tả: + E0508 dùng cho dây có tiết diện: 0.5 mm2 + Đóng gói: 100 cái/bịch

Đầu cosse pin rỗng E7508

Đầu cosse pin rỗng E7508

Mô tả: + E7508 dùng cho dây có tiết diện: 0.75 mm2 + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse pin rỗng E1008

Cosse pin rỗng E1008

Mô tả: + E1008 dùng cho dây có tiết diện: 1 mm2 + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse pin rỗng E1508

Cosse pin rỗng E1508

Mô tả: + E1508 dùng cho dây có tiết diện: 1.5 mm2 + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse pin rỗng E2508

Cosse pin rỗng E2508

Mô tả: + E2508 dùng cho dây có tiết diện: 2.5 mm2 + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse pin rỗng E4009

Cosse pin rỗng E4009

Mô tả: + E4009 dùng cho dây có tiết diện: 4 mm2 + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse pin rỗng E6012

Cosse pin rỗng E6012

Mô tả: + E6012 dùng cho dây có tiết diện: 6 mm2 + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse pin rỗng E10-12

Cosse pin rỗng E10-12

Mô tả: + E10-12 dùng cho dây có tiết diện: 10 mm2 + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse pin rỗng E16-12

Cosse pin rỗng E16-12

Mô tả: + E16-12 dùng cho dây có tiết diện: 16 mm2 + Đóng gói: 100 cái/bịch

Cosse pin rỗng E25-16

Cosse pin rỗng E25-16

Mô tả: + E25-16 dùng cho dây có tiết diện: 25 mm2

Cosse pin rỗng E35-16

Cosse pin rỗng E35-16

Mô tả: + E35-16 dùng cho dây có tiết diện: 35 mm2

Cosse pin rỗng E50-25

Cosse pin rỗng E50-25

Mô tả: + E50-25 dùng cho dây có tiết diện: 50 mm2

Cosse pin rỗng E70-25

Cosse pin rỗng E70-25

Mô tả: + E70-25 dùng cho dây có tiết diện: 70 mm2

Cosse pin rỗng E95-25

Cosse pin rỗng E95-25

Mô tả: + E95-25 dùng cho dây có tiết diện: 95 mm2