Đầu cosse pin rỗng TRẦN

Đầu cosse pin rỗng TRẦN

Đầu cosse pin rỗng TRẦN

*** CHẤT LIỆU: + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau + Mạ thiết + Điện áp tối đa: 105 độ C, Ui=300V + Đóng gói: 100 cái/bịch + Xuất xứ: Trung Quốc

Cosse pin rỗng trần EN2512

Cosse pin rỗng trần EN2512

Mô tả:     + Thân cosse: đồng thau     + Mạ thiết     + Điện áp tối đa: 105 độ C, Ui=300V  ...

Cosse pin rỗng trần EN4012

Cosse pin rỗng trần EN4012

Mô tả:     + Thân cosse: đồng thau     + Mạ thiết     + Điện áp tối đa: 105 độ C, Ui=300V ...

Cosse pin rỗng trần EN6012

Cosse pin rỗng trần EN6012

Mô tả:     + Thân cosse: đồng thau     + Mạ thiết     + Điện áp tối đa: 105 độ C, Ui=300V ...

Cosse pin rỗng trần EN10-12

Cosse pin rỗng trần EN10-12

Mô tả:     + Thân cosse: đồng thau     + Mạ thiết     + Điện áp tối đa: 105 độ C, Ui=300V ...

Cosse pin rỗng trần EN16-12

Cosse pin rỗng trần EN16-12

Mô tả:     + Thân cosse: đồng thau     + Mạ thiết     + Điện áp tối đa: 105 độ C, Ui=300V ...

Cosse pin rỗng trần EN25-16

Cosse pin rỗng trần EN25-16

Mô tả:     + Thân cosse: đồng thau     + Mạ thiết     + Điện áp tối đa: 105 độ C, Ui=300V ...

Cosse pin rỗng trần EN35-16

Cosse pin rỗng trần EN35-16

Mô tả:     + Thân cosse: đồng thau     + Mạ thiết     + Điện áp tối đa: 105 độ C, Ui=300V ...

Cosse pin rỗng trần EN50-25

Cosse pin rỗng trần EN50-25

Mô tả:     + Thân cosse: đồng thau     + Mạ thiết     + Điện áp tối đa: 105 độ C, Ui=300V ...