Đầu cosse tròn phủ nhựa RV

Đầu cosse tròn phủ nhựa RV

Đầu cosse tròn phủ nhựa RV

*** CHẤT LIỆU: + Phủ nhựa: PVC + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau + Mạ thiết + Đóng gói: 100 cái/bịch + Xuất xứ; Trung Quốc

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-3S

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-3S

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-4S

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-4S

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-5

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-5

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-6

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-6

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-8

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-8

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-10

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-10

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-12

Cosse tròn phủ nhựa RV 1.25-12

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-3

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-3

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-4S

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-4S

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-5S

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-5S

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-6

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-6

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-10

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-10

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-12

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-12

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-8

Cosse tròn phủ nhựa RV 2-8

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 3.5-4

Cosse tròn phủ nhựa RV 3.5-4

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 3.5-5S

Cosse tròn phủ nhựa RV 3.5-5S

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 3.5-6

Cosse tròn phủ nhựa RV 3.5-6

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-5

Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-5

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-6

Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-6

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-8

Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-8

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-10

Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-10

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...

Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-12

Cosse tròn phủ nhựa RV 5.5-12

*** MÔ TẢ:     + Phủ nhựa: PVC  + Thân cosse: đồng hoặc đồng thau  + Mạ thiết     + Dùng cho dây có kích cỡ từ...