Dây rút nhựa

Dây rút nhựa

Dây rút nhựa

Công ty TNHH Công Nghiệp Tấn Phát chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại dây rút nhựa với những đặc điểm sau đây:        ...

Dây rút nhựa trắng - TPI 2.5x100

Dây rút nhựa trắng - TPI 2.5x100

* MÔ TẢ:           - Chất liệu: Nylon 66,           - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa trắng - TPI 3.6x150

Dây rút nhựa trắng - TPI 3.6x150

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa trắng - TPI 3.6x200

Dây rút nhựa trắng - TPI 3.6x200

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa trắng - TPI 4.8x250

Dây rút nhựa trắng - TPI 4.8x250

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa trắng - TPI 7.6x300

Dây rút nhựa trắng - TPI 7.6x300

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa trắng - TPI 7.6x400

Dây rút nhựa trắng - TPI 7.6x400

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa trắng - TPI 7.6x500

Dây rút nhựa trắng - TPI 7.6x500

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa đen - TPI 2.5x100

Dây rút nhựa đen - TPI 2.5x100

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa đen - TPI 3.6x150

Dây rút nhựa đen - TPI 3.6x150

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa đen - TPI 3.6x200

Dây rút nhựa đen - TPI 3.6x200

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa đen - TPI 7.6x300

Dây rút nhựa đen - TPI 7.6x300

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa đen - TPI 7.6x400

Dây rút nhựa đen - TPI 7.6x400

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa đen- TPI 7.6x500

Dây rút nhựa đen- TPI 7.6x500

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...