Dây rút nhựa

Dây rút nhựa đen - TPI 3x100 - CHỐNG TIA UV

Dây rút nhựa đen - TPI 3x100 - CHỐNG TIA UV

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Chống tia UV (có chứng nhận đạt chất...

Dây rút nhựa trắng - TPI 3x100

Dây rút nhựa trắng - TPI 3x100

* MÔ TẢ:           - Chất liệu: Nylon 66,           - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa đen - TPI 4x150 - CHỐNG TIA UV

Dây rút nhựa đen - TPI 4x150 - CHỐNG TIA UV

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Chống tia UV (có chứng nhận đạt chất...

Dây rút nhựa trắng - TPI 4x150

Dây rút nhựa trắng - TPI 4x150

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa đen - TPI 4x200 - CHỐNG TIA UV

Dây rút nhựa đen - TPI 4x200 - CHỐNG TIA UV

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Chống tia UV (có chứng nhận đạt chất...

Dây rút nhựa trắng - TPI 4x200

Dây rút nhựa trắng - TPI 4x200

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa trắng - TPI 5x250

Dây rút nhựa trắng - TPI 5x250

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa đen - TPI 8x300 - CHỐNG TIA UV

Dây rút nhựa đen - TPI 8x300 - CHỐNG TIA UV

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Chống tia UV (có chứng nhận đạt chất...

Dây rút nhựa trắng - TPI 8x300

Dây rút nhựa trắng - TPI 8x300

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa đen - TPI 8x400 - CHỐNG TIA UV

Dây rút nhựa đen - TPI 8x400 - CHỐNG TIA UV

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Chống tia UV (có chứng nhận đạt chất...

Dây rút nhựa trắng - TPI 8x400

Dây rút nhựa trắng - TPI 8x400

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...

Dây rút nhựa TPI chất lượng, giá rẻ

Dây rút nhựa TPI chất lượng, giá rẻ

Công ty TNHH Công Nghiệp Tấn Phát chuyên phân phối sỉ và lẻ các loại dây rút nhựa với những đặc điểm sau đây:        ...

Dây rút nhựa đen - TPI 8x500 - CHỐNG TIA UV

Dây rút nhựa đen - TPI 8x500 - CHỐNG TIA UV

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Chống tia UV (có chứng nhận đạt chất...

Dây rút nhựa trắng - TPI 8x500

Dây rút nhựa trắng - TPI 8x500

* MÔ TẢ:          - Chất liệu: Nylon 66,          - Tính năng tự chống cháy của dây rút:...