Sứ đỡ cách điện SM

Sứ đỡ cách điện SM

Sứ đỡ cách điện SM

*** MÔ TẢ:     + Nhiệt độ hoạt động: - 40 độ C đến + 140 độ C     + Lõi gắn bulong: bằng đồng thau   ...

Sứ đỡ cách điện SM 25

Sứ đỡ cách điện SM 25

*** MÔ TẢ:     + Nhiệt độ hoạt động: - 40 độ C đến + 140 độ C     + Lõi gắn bulong: bằng đồng thau   ...

Sứ đỡ cách điện SM 30

Sứ đỡ cách điện SM 30

*** MÔ TẢ:     + Nhiệt độ hoạt động: - 40 độ C đến + 140 độ C     + Lõi gắn bulong: bằng đồng thau   ...

Sứ đỡ cách điện SM 35

Sứ đỡ cách điện SM 35

*** MÔ TẢ:     + Nhiệt độ hoạt động: - 40 độ C đến + 140 độ C     + Lõi gắn bulong: bằng đồng thau   ...

Sứ đỡ cách điện SM 40

Sứ đỡ cách điện SM 40

*** MÔ TẢ:     + Nhiệt độ hoạt động: - 40 độ C đến + 140 độ C     + Lõi gắn bulong: bằng đồng thau   ...

Sứ đỡ cách điện SM 51

Sứ đỡ cách điện SM 51

*** MÔ TẢ:     + Nhiệt độ hoạt động: - 40 độ C đến + 140 độ C     + Lõi gắn bulong: bằng đồng thau   ...

Sứ đỡ cách điện SM 76

Sứ đỡ cách điện SM 76

*** MÔ TẢ:     + Nhiệt độ hoạt động: - 40 độ C đến + 140 độ C     + Lõi gắn bulong: bằng đồng thau   ...