Terminal tép, terminal tép xám

Terminal tép, terminal tép xám

Terminal tép, terminal tép xám

Terminal tép xám được dùng để kết nối các thiết bị đầu cuối trong một không gian hẹp tránh cho dây dẫn khỏi bị rối, tăng độ tiếp...

Terminal tép xám UK 3N

Terminal tép xám UK 3N

Mô tả: + UK3N dùng cho dây: 2.5 mm2 + Dòng điện: 32A + Điện áp: 690V  + Chất liệu: PA 66  + Đóng gói: 100 cái/hộp

Terminal tép xám UK 5N

Terminal tép xám UK 5N

Mô tả: + UK5N dùng cho dây: 4 mm2 + Dòng điện: 41A + Điện áp: 800V   + Chất liệu: PA 66 + Đóng gói: 100 cái/hộp

Terminal tép xám UK 6N

Terminal tép xám UK 6N

Mô tả: + UK6N dùng cho dây: 6 mm2 + Dòng điện: 57A + Điện áp: 800V    + Chất liệu: PA 66

Terminal tép xám UK 10N

Terminal tép xám UK 10N

Mô tả: + UK10N dùng cho dây: 10 mm2 + Dòng điện: 76A + Điện áp: 800V    + Chất liệu: PA 66

Terminal tép xám UK 16N

Terminal tép xám UK 16N

Mô tả: + UK16N dùng cho dây: 16 mm2 + Dòng điện: 101A + Điện áp: 800V    + Chất liệu: PA 66

Terminal tép xám UK 25N

Terminal tép xám UK 25N

Mô tả: + UK25N dùng cho dây: 25 mm2 + Dòng điện: 100A + Điện áp: 800V    + Chất liệu: PA 66

Terminal tép xám UK 35N

Terminal tép xám UK 35N

Mô tả: + UK35N dùng cho dây: 35 mm2 + Dòng điện: 125A + Điện áp: 800V    + Chất liệu: PA 66

Terminal tép xám UK H50

Terminal tép xám UK H50

Mô tả: + UKH50 dùng cho dây: 50 mm2 + Dòng điện: 150A + Điện áp: 1000V    + Chất liệu: PA 66

Terminal tép xám UK 95

Terminal tép xám UK 95

Mô tả: + UK95 dùng cho dây: 95 mm2 + Dòng điện: 232A + Điện áp: 1000V    + Chất liệu: PA 66

Terminal tép xám UK 150

Terminal tép xám UK 150

Mô tả: + UK150 dùng cho dây: 150 mm2 + Dòng điện: 309A + Điện áp: 1000V    + Chất liệu: PA 66