Cosse SC 4 - TPI

Cosse SC 4 - TPI

Mô tả:

 + Dùng cho dây có tiết diện 4 mm2

 + Chất liệu: bằng đồng

 + Đóng gói: 100 cái/bịch


Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Please enter value (*)
Please enter value (*)
Please enter value (*)