Cosse SC 50 - TPI

Cosse SC 50 - TPI

Mô tả:

 + Dùng cho dây có tiết diện 50 mm2

 + Chất liệu: 99,9% bằng đồng

 + Đóng gói: 10 cái/bịchDanh sách bình luận

Bình luận của bạn

Please enter value (*)
Please enter value (*)
Please enter value (*)