Đầu cosse đồng nhôm DTL-1-50

Đầu cosse đồng nhôm DTL-1-50

Mô tả:

 + Dùng cho dây có tiết diện 50 mm2

 + Chất liệu: đồng, nhôm


Mô tả:

 + Dùng cho dây có tiết diện 50 mm2

 + Chất liệu: đồng, nhôm

Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Please enter value (*)
Please enter value (*)
Please enter value (*)