Ốc siết cáp kim loại MM20

Ốc siết cáp kim loại MM20

Ốc siết cáp KIM LOẠI IP68 M20:

 + Được sử dụng với cáp có đường kính trung bình từ: 6 mm - 12 mm

 + Ốc siết cáp có ron cao su và vòng đệm bằng kim loại (được làm bằng đồng mạ Niken).

 + IP68: có thể sử dụng được dưới nước, đảm bảo kín nước.

 + Chất liệu: bằng đồng mạ Niken


Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Please enter value (*)
Please enter value (*)
Please enter value (*)