Ống co nhiệt

Ống co nhiệt

***MÔ TẢ:

+ Màu sắc: đỏ, vàng, xanh dương, đen, xanh lá.

+ Xuất xứ: Trung Quốc

*** THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

ITEM NO
(Mã hàng)

Dimension before shrinking (mm)

Dimension after shrinking (mm)

Standard packing (m/cuộn)

Application (mm)

Internal diameter

Wall thickness

Internal diameter

Wall thickness

φ0.8

0.9 ± 0.2

0.20 ± 0.05

0.40 ± 0.1

0.32±0.05

200

0.6~0.8

φ1.0

1.2 ± 0.3

0.20 ± 0.05

0.48 ± 0.1

0.32 ± 0.05

200

0.75~0.9

φ1.5

1.7 ± 0.3

0.20 ± 0.05

0.73 ± 0.1

0.32 ± 0.05

200

0.95~1.4

φ2.0

2.2 ± 0.3

0.25 ± 0.05

0.98 ± 0.1

0.32 ± 0.05

200

1.1~1.8

φ2.5

2.6 ± 0.3

0.25 ± 0.05

1.23 ± 0.2

0.35 ± 0.05

200

1.35~2.3

φ3.0

3.2 ± 0.4

0.25 ± 0.05

1.45 ± 0.2

0.35 ± 0.05

200

1.6~2.7

φ3.5

3.6 ± 0.4

0.25 ± 0.05

1.72 ± 0.2

0.35 ± 0.05

200

1.85~3.2

φ4.0

4.2 ± 0.4

0.25 ± 0.05

1.96 ± 0.2

0.35 ± 0.05

200

2.1~3.6

φ4.5

4.6 ± 0.4

0.25 ± 0.05

2.20 ± 0.2

0.35 ± 0.05

200

2.35~4.0

φ5.0

5.2 ± 0.4

0.25 ± 0.05

2.48 ± 0.2

0.35 ± 0.05

200

2.6~4.5

φ6.0

6.2 ± 0.4

0.28 ± 0.15

2.96 ± 0.3

0.45 ± 0.15

200

3.1~5.4

φ7.0

7.2 ± 0.4

0.28 ± 0.15

3.48 ± 0.3

0.45 ± 0.15

100

3.7~6.3

φ8.0

8.2 ± 0.5

0.28 ± 0.15

3.95 ± 0.3

0.45 ± 0.15

100

4.2~7.2

φ9.0

9.2 ± 0.5

0.30 ± 0.15

4.40 ± 0.3

0.50 ± 0.15

100

4.7~8.0

φ10

10.2 ± 0.5

0.30 ± 0.15

4.90 ± 0.3

0.50 ± 0.15

100

5.2~9.0

φ11

11.2 ± 0.5

0.30 ± 0.15

5.40 ± 0.3

0.50 ± 0.15

100

5.7~10

φ12

12.2 ± 0.5

0.30 ± 0.15

5.90 ± 0.5

0.50 ± 0.15

100

6.2~11

φ13

13.2 ± 0.5

0.33 ± 0.15

6.40 ± 0.5

0.50 ± 0.15

100

6.7~12

φ14

14.2 ± 0.5

0.35 ± 0.15

6.90 ± 0.5

0.50 ± 0.15

100

7.3~13

φ15

15.2 ± 0.6

0.38 ± 0.15

7.40 ± 0.5

0.60 ± 0.15

100

7.8~14

φ16

16.2 ± 0.6

0.38 ± 0.15

7.90 ± 0.5

0.60 ± 0.15

100

8.3~15

φ17

17.2 ± 0.6

0.38 ± 0.15

8.40 ± 0.5

0.60 ± 0.15

100

8.8~16

φ18

18.2 ± 0.6

0.40 ± 0.15

8.90 ± 0.5

0.60 ± 0.15

100

9.3~17

φ20

20.2 ± 0.8

0.40 ± 0.20

9.90 ± 0.5

0.70 ± 0.20

100

11.4~19

φ22

22.2 ± 0.8

0.42 ± 0.20

10.80 ± 1.0

0.70 ± 0.20

100

12.4~21

φ25

25.3 ± 0.8

0.45 ± 0.20

12.30 ± 1.0

0.70 ± 0.20

50

12.8~24

φ28

28.3 ± 0.8

0.45 ± 0.20

13.50 ± 1.0

0.70 ± 0.20

50

14.4~29

φ30

30.2 ± 0.8

0.45 ± 0.20

14.70 ± 1.0

0.70 ± 0.20

50

16~29

φ35

35.2 ± 0.8

0.50 ± 0.20

17.30 ± 1.0

0.80 ± 0.20

50

18~34

φ40

40.0 ± 1.0

0.50 ± 0.20

19.80 ± 1.0

0.80 ± 0.20

50

21~39

φ50

50.0 ± 1.0

0.50 ± 0.20

24.80 ± 1.0

0.80 ± 0.20

50

26~49

φ60

60.0 ± 1.0

0.60 ± 0.20

29.80 ± 1.0

0.80 ± 0.20

25

35~55

φ70

70.0 ± 1.0

0.65 ± 0.20

34.00 ± 2.0

1.00 ± 0.20

25

40~65

φ80

80.0 ± 1.0

0.65 ± 0.20

39.00 ± 2.0

1.00 ± 0.20

25

45~75

Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Please enter value (*)
Please enter value (*)
Please enter value (*)