Terminal tép xám UK5N

Terminal tép xám UK5N

Mô tả:

 + UK5N dùng cho dây: 4 mm2

 + Dòng điện: 41A

 + Điện áp: 800V

   + Chất liệu: PA 66

 + Đóng gói: 100 cái/hộp


Mô tả:

 + UK5N dùng cho dây: 4 mm2

 + Dòng điện: 41A

 + Điện áp: 800V

    + Chất liệu: PA 66 

 + Đóng gói: 100 cái/hộp

Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Please enter value (*)
Please enter value (*)
Please enter value (*)