Terminal tép xám UK6N

Terminal tép xám UK6N

Mô tả:

 + UK6N dùng cho dây: 6 mm2

 + Dòng điện: 57A

 + Điện áp: 800V

    + Chất liệu: PA 66
Mô tả:

 + UK6N dùng cho dây: 6 mm2

 + Dòng điện: 57A

 + Điện áp: 800V

    + Chất liệu: PA 66

Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Please enter value (*)
Please enter value (*)
Please enter value (*)